HALKA - ZRCADLENI

vnější svět zrcadlí stav našeho nitra
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

HALKA

HALKA

H A L K A   Kohoutková Bardová

Propojuji se s vědomým energeticko informačním
polem a stahuji z esenciálních zdrojů informace
a hojivý proud pro ozdravění vztahů a hlubší
propojení se sebou samým těch, kteří za mnou přicházejí.


Prošla jsem různými fázemi života.
V mém životě byly nádherné momenty,
které vysoko pozvedaly mého ducha
i tak náročné, že nevím jak jsem je mohla zvládnout.
Život mě tvaroval a brousil stejně asi jako každého.
Vykonala jsem spoustu nádherných ušlechtilých činů
a taky takové, které ublížily.
Učím se odpouštět  i sama sobě.

Dorostla jsem do velké vnitřní síly
a otevřela jsem srdce.
To mi umožnilo vnímat Lásku.

Nevyznávám žádné náboženství.
Přímá zkušenost mi otevírá prostor za hranice
běžného vnímání a tvaruje můj světonázor.

Čím více odvahy mám k otevřenému vyjádření toho,
co vnímám "za oponou", zjišťuji, že nás je mnoho.


Již v dětství jsem věděla,  co je mým posláním
a co jednou budu vykonávat jako své povolání.
Věděla jsem, že se mé vize promění v realitu
a já se o své vhledy budu dělit s ostatními.
Pokaždé, když jsem jako dítě a dospívající byla
spojena se svou životní vizí,
cítila jsem se propojená, celistvá,
naplněná, nadšená a šťastná.
Můj život měl hluboký smysl.
A tak dnes žiji. Je to má realita.


V průběhu 25-ti let jsem prošla mnoha školami
a semináři, učila jsem se u vynikajících českých
i zahraničních učitelů a lektorů.
Učím se stále.


Stojím pevně rozkročena mezi dvěma světy.
Hmotným a jemno-hmotným.
Nejsem teoretik a nevěřím tomu,
co jsem sama neprožila,
na co si nemohu sáhnout a co nemůžu vidět.
Není rozdíl mezi tím, co říkám a co žiji.
Vnímám svůj život na Zemi jako vzácný dar a
chci ho naplno v lásce žít.
Důležité je pro mě pevné ukotvení,
dobrá orientace a fungování v hmotné realitě.

To vše si již dnes nedovedu představit bez
podpory a prolínání světa jemnohmotného.

Jsem vděčná za své vnitřní vedení, podporu a
inspiraci duchovního světa, za přesahující sílu,
která nás obklopuje a prostupuje.
A dáme-li se, i nese.
Dnes již vím, že nestačí jen naslouchat,
ale je také potřeba vnitřní vedení následovat.


"Naslouchej si a následuj se."


Často rosteme v bolesti,
v náročných životních situacích.
Probouzíme vnitřní sílu a jiné vnitřní kvality
sebe samých, protože již nemáme nazbyt.
Růst v radosti je obtížnější než růst v bolesti.
Obtížnější kvůli ztrátě bdělosti a "pohovění si".
Abychom mohli růst v radosti, je třeba s bdělostí
vnímat a následovat vnitřní vedení.
Náš život si tak může zachovat
rovnováhu.


Ve své terapeutické praxi transformuji bolest lidí
a otevírám na svých seminářích prostor
pro růst v radosti, lehkosti a lásce.


"Kolik inspirujeme lídí, to záleží na naší vnitřní síle
 a vyzařování.
 Kdo ovlivní nás, o tom rozhodujeme, jen my sami."


Moje touha je s  o t e v ř e n ý m srdcem
se navzájem skutečně vidět,
potkat se v posvátném srdci,
naplno využít svůj skutečný potenciál
a s pozvednutým duchem dojít domů.


"Dovnitř se obrať.
 Vždyť, kde jinde takovou sílu našel bys."
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky