PROŽILI JSME SPOLU - ZRCADLENI

vnější svět zrcadlí stav našeho nitra
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

PROŽILI JSME SPOLU

TVOŘÍME SEBE A SVÉ ŽIVOTY
_________________________
PROŽILI JSME SPOLU
_________________________
ZPĚTNÁ VAZBA_________________________
FREKVENCE SRDCE
Postavit se do svého srdce a očistit se zcela.

Jak již propustit staré rány a zranění?
Jak osvobodit nevýhodné vzorce a programy?
Jak se otevřít vysokým vibracím svého srdce?
Jak ustoupit a nechat jednat milost?
Jak přijmout změnu pomocí vibračního přepisu?
Jak se podpořit během běžného dne a uvolnit se do souladu?

Zvědomíme a prožijeme odpovědi na tyto otázky.


Čeká nás boží den.
Již proběhlo._________________________
NAŠI SVĚTELNÍ PRŮVODCI
A VĚDOMÁ KOMUNIKACE S NIMI

Čeká nás víkend plný zázraků,
uvědomění, inspirace a mocné podpory
pro náš každodenní reálný život.
Každý z účastníků si může postavit
konstelaci své světelné rodiny - svého hvězdného týmu.


Již proběhlo._________________________
SÍLA MÉHO STŘEDU


Co to znamená a co mi to přinese?

Jak to promění mě a můj život?

Bude se mi žít a tvořit lépe, lehčeji, s větším vědomím sebe?

Ulehčí to mé komunikaci a soužití s druhými?

Přinese to více harmonie a souladu do mého života?

Odpovědí, vibrační přepisy a návody do běžného života nám přinese toto setkání.

Již proběhlo._________________________
BOHATSTVÍ VNITŘNÍHO PROSTORU
A JEHO MOCNÁ PODPORA PRO NÁŠ ŽIVOT

Chtěla bych vás pozvat na transformační vysokovibrační
blahodárný seminář nesený v duchu smíření,
pohlazení na duši, obnovy sil a regenerace s prostými návody
jak se  znovuspojit s bohatstvím vnitřního prostoru,
k přenastavení vibrací z deficitu a vnímání nedostatku do souladu
na všech úrovních vaší bytosti se svou esenciální podstatou.


Když se cítíš ztracený,
dovnitř se obrať,
když se nemáš o koho a o co opřít,
dovnitř se obrať,
když jsi bezradný,
dovnitř se obrať,
kde jinde takovou sílu, našel bys.

Byli jsme velmi dlouho manipulováni v duchu limitu a nesvobody.
Jako děti jsme se vzdali kontaktu s přirozenou hlubkou propojení se vším co je.
A nahradili jsme je hledáním pravdy  a potvrzení sebe v očích druhých.
A v dospělosti se potom často cítíme ztracení, vykořenění, cizinci ve vlastních životech.


Mějte na paměti vždy vnitřní kvalitu, kterou chcete žít.
Nejde o to být připoután ke světlu, vyrovnanosti ani extázi či pocitu vlastni síly.
Nehodláme být připoutáni k žádnému z nich, ale necháme je projevit se skrze nás.
Cnost můžeme praktikovat nikoliv ji vlastnit.

Vysoké vibrace, které se snášejí na Zemi v stále vyšší intenzitě, nás uvolňují
(vynášením, rozpoznáním a rozpouštěním našich omezujících vzorců a připoutaností)
do frekvencí domova své duše.


ZKUSTE VOLNĚ PLYNOUT TANCEM SVÉHO ŽIVOTA.
VNÍMEJTE, KAM VÁS NESE VNITŘNÍ PROUD.
JDĚTE S NÍM, STAŇTE SE JÍM.

Nekonečná rozlehlost, smíření, blaženost, aktivace, osvěžení, podpora a pochopení,
širší vhledy, kontakt s nekonečnou moudrostí,
hojivá síla - to je bohatství přítomné uvnitř nás.


Ve skutečnosti je to vlna božství - energie mocné síly,
která nás tvaruje a brousí vždy v náš prospěch, k rozvoji našich kvalit a zakoušení sebe sama
v této vzácnné podobě člověčenství.

Co nás čeká, sama do detailů ještě nevím.
Vždy se poctivě na semináře připravuji, propojují a inspiruji z rozhlehlé přítomnosti.
Dnes však čas ve vibračním poli tak běží, že navýšení a stálé navyšování frekvencí pole každého z nás
nás posouvá stále dál.

Budeme v otevřenosti vnímat procesy a frekvence našich vibračních polí a poneseme se domů.
V požehnání a lásce se těším na přítomnost vás, kteří se cítíte být osloveni a volání se zúčastnit.Již proběhlo.


_________________________
GIGANT - MOCNÁ SÍLA - RODU
Spojíme se s nejsilnějším předkem/předkyní našeho rodu a možná nás překvapí alespoň v některých konstelacích mocná síla přesahu.

Přijímám silný vnitřní impuls k otevření tohoto setkání.

S vděčností také přijímám podanou ruku v podobě velmi vysokých vibrací při svém poslání.
A díky nim se otevírá prostor často pro doslova zázraky a dochází ke kvantovému posunu během našich setkání, našeho vývoje ve směru našeho štěstí, plnosti, většímu porozumění, souladu, propojení, zdraví a Lásky.
Jedna z proměn mé práce je, že její těžiště se přesouvá od léčby rodové minulosti k tvorbě našich životů.
Často slýchávám, že potřebujete v nových vysokých vibracích a novém tvoření podporu, další inspiraci, dodat odvahu a voláte po takových společných setkáních.

První podporu mocné síly rodu vám nabízím právě nyní.

Již jsme se v drobnějším formátu podobného tématu dotkly v ženském setkání z cyklu Ženství a dosah v životech žen byl podle nadherných zpětných vazeb v krátké době zásadně přelomový. Je radost to pozorovat a zcela jistě ještě větší to žít.

Kdo se cítíte být voláni na naše setkání, jste ze srdce vítáni.
Setkání je dvoudenní víkendové a přijďte vy, kteří si můžete pro sebe vyčlenit oba dva dny a dopřát si opravdu mohutnou podporu ze svého energetického pole.
Otevřeme brány parádní jízdě a budeme se potřebovat podpořit i navzájem.
Již proběhlo.
_________________________

Ráda bych získala prostory v Praze
pro naší společnou tranformující a podporující práci
k dlouhodobému nejraději mnohaletému pronájmu.
Skupinové večerní konstelace i ostatní dále uvedené semináře jsou proto po mnoha letech dočasně pozastaveny.
_________________________
ŽENSTVÍ
Rozkvetlá květina je inspirací
pro přirozenou touhu ženy
být rozkvetlou ženou.
_________________________
POSVÁTNÉ RITUÁLY

Jsou obřady mimořádné síly.

Vytváříme je ve vysokofrekvenčních obrazcích posvátné geometrie vytvořené s krystaly.


TÉMA:

POŽEHNÁNÍ NAŠIM RODŮM
POŽEHNÁNÍ NAŠIM PARTNERSKÝM VZTAHŮM
VĚDOMÉ TVOŘENÍ ZE SRDCE
SVATEBNÍ RITUÁLY
ROZCHODOVÉ RITUÁLY
RITUÁLY UCTĚNÍ A PŘECHOD ARCHETYPY V ŽIVOTĚ ŽENY
aj.MÁM ZÁJEM O ZASLÁNÍ INFO
O ZAHÁJENÍ RITUÁLŮ

_________________________
PŘEPIS LIMBICKÉHO OTISKU -
ZNOVUZROZENÍ DO LÁSKY

Bezpodmínečná láska a čiré přijetí jsou základem šťastného života.
Pokud náš vlastní porod nebyl tak vlídný jak bychom potřebovali,
může nám tato bazální potřeba scházet.
Máme možnost přepsat porodní záznamy hluboko uložené v nás a prožít znovuzrození do lásky.

Přihláška na SEMINÁŘ
PŘEPIS LIMBICKÉHO OTISKU

__________________________
SVOBODNĚ TANČIT
Přihláška na SVOBODNĚ TANČIT

POJĎ A DOVOL SI
užít si sebe a tančit
svobodně se projevit
prožít radost
vytancovat bolest
meditovat v pohybu
zažít extázi
protančit se ke svobodě

__________________________
LÁSKA
Přihláška na vánoční setkání LÁSKA

Navracení se do proudu lásky je zásadní fenomén našich životů.


Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky