VĚDOMÉ POLE - ZRCADLENI

vnější svět zrcadlí stav našeho nitra
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

VĚDOMÉ POLE

SYSTEMICKÉ KONSTELACE
KOMUNIKACE S VĚDOMÝM ENERGETICKO INFORMAČNÍM POLEM

Jde o přirozený kontakt s hlubokou moudrostí uloženou
v energetickém poli každého člověka.

Vycházím z prostoru prázdna, odevdávám se přítomnému okamžiku a
vnímám energeticko informační pole jedince nebo skupiny lidí.
Využívám jemnohmotné vnímání.
Hluboká vnitřní moudrost uložená v poli každého člověka se aktivuje a
napomáhá na cestě k ozdravění, naplnění, přijetí celistovsti sebe sama,
vztahů, událostí.
"Načítám" pole a nechávám se vést.

Jasnovidnost, jasnoslyšení a jasnovnímání je vlastní každému člověku.
V dnešní rychlé a hlučné době na nás stále působí mnoho vnějších
podnětů, které nás rozptylují a odvádějí pozornost od nás samých
a prožívání sebe sama.
Každý, kdo chce a je ochotný se na chvíli ztišit v přítomném okamžiku,
může rozvinout toto vnímání a použít k proměně svého života.
Účast na konstelacích tříbí a zjemňuje jemnohmotné vnímání
vnitřního vedení a moudrosti.

Spektrum oblastí, kterých se tato práce dotýká a proměňuje je,
je ve své podstatě neomezená.

Je to hluboce uspokojivá práce, kdy jsem propojena s celkem a můžu
vnímat krásu lidí, se kterými pracuji.
Jsem vděčná za ten dar poznání neomezené tvořivosti člověka.


                                                               Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky