DIAMANTOVÁ ENERGIE - ZRCADLENI

vnější svět zrcadlí stav našeho nitra
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

DIAMANTOVÁ ENERGIE

BLOG
DIAMANTOVÁ ENERGIE

Diamantová sféra zračí dokonalost, naprostou, vybroušenou. Jasný, ostrý řez. Ledovost, ostří, nekompromisní řád. Vybroušenost do té nejdokonalejší možné podoby.


Diamanatové energie prostupují čím dál víc Zemské pole.
Jsou stále dostupnější.

Obsahují v sobě léčení a možnost zdravého přepisu všeho, co kdy existovalo.

V této době je to jeden z největších darů Zemi a nastal jeho čas.

Diamantové energie mají potenciál přenastavit vše podle původních Stvořitelských plánů.

Mohou překonfigurovat současný zápis všech porušení, ke kterým došlo během vývoje života na Zemi. Ať už vznikly působením událostí na Zemi nebo intervencí z Vesmíru.

V nás působí skrze naše původní světelné DNA, jehož éterický otisk si každý v sobě stále nosíme. Diamantová energie postupně rozsvěcí tento multidimenzionální otisk a připravuje jej pro postupnou materializaci. Zároveň v energetice stávajících řetězců DNA diamantová energie uvolňuje a rozpouští nastřádané bloky, porušení a zátěže.

Jinými slovy diamantová energie přináší osvobození, úlevu, rozplynutí stínů bez výraznějších vedlejších příznaků a zároveň staví velmi pevné základy pro rozvoj naší prapůvodní kosmicko-zemské matrice v přítomném čase a prostoru.

Diamantová energie je dar Zemi a lidem, který je nyní uvolňován z nejvyšších sfér pro sestup na Zemi..

Působí jako obrovská vlna milosti a také jako strůjce nových základů pro opravdu harmonický život na Zemi.

Aktivace diamantového světla začíná tím, že jej přizveme a přijmeme do svého těla a energetického systému. Ve všech našich tělech se začnou samy rozvíjet harmonizující konfigurace a různé přijaté omezující programy se začnou rozpadat. U každého se tak děje podle jeho vlastního původního nastavení a rychlostí, kterou si jeho podvědomí ve spolupráci s Vyšším já určí.

V praxi to znamená, že bude docházet k rozplynutí zatěžujících bloků, které k nám přitahovaly a poutaly širokou škálu různých omezujících situací a stavů a tím vytvářely další zatěže (karma).

Na jejich místo začnou přicházet takové situace a stavy, které budou odpovídat tomu, abychom mohli začít plně žít opravdu sebe tady na Zemi. Svojí původní kosmickou esenci. V kaleidoskopu s dalšími vezdejšími bytostmi.

V praxi to znamená účinnější projevení a zhmotnění našich schopností, darů, talentů v každodenním životě. V rodině, partnerství, zdraví, práci a tak dál.. S tím se rozvíjí čím dál harmoničtější plynutí života na Zemi.

Diamantové energie sjednocují dualitní rozlišování. Přinášejí nehodnotící syntézu a vyváženost polaritních aspektů života na Zemi.

Diamantové energie v sobě obsahují jedny z nejvyšších a nejčistších existujících vibrací a zároveň je mohou opravdu pevně ukotvovat na Zemi a v nás. U každého podle jeho původního Stvořitelského blueprintu, naší původní matrice.

Diamantové energie jsou esenciální pro přechod do tzv. nového paradigma.

Diamantové energie jsou propojené s tzv. Druhým příchodem Krista.

Danaí a Strážci posvátné DNA
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky