VNITŘNÍ SÍLA - ZRCADLENI

vnější svět zrcadlí stav našeho nitra
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

VNITŘNÍ SÍLA

BLOG
VNITŘNÍ SÍLA

Vzácný čas, ve kterém se nacházíme, nás nebývalou silou objímá vysokými vibracemi a podporuje nás v rozpomenutí se a vyjádření toho, kdo doopravdy jsme.
Odlupuje zbytky bolesti, zranění,omezení a připoutání.
Neptá se a vede nás soutěskami k plnému vyjádření našeho skutečného já, naší síly, odvahy, jasnosti, pravdivosti a lásky.
Žít v radosti, lehkosti, pravdivosti, štěstí a lásce je naše přirozenost.
Máme dar zakoušet sebe sama skrze hmotné tělo na této krásné planetě.
Stále více lidí jí cítí, hluboce se propojuje a zakořeňuje.
Čím hlouběji se propojujeme se Zemí a přidržujeme své vědomí v srdci, tím intentzivněji vstupuje duch, milost, esence.
V ukotvení a otevřenosti dochází k sjednocení Ducha a Země v nás. Polarity se propojují v jednodu.
Vibrace se v kvantovém skoku navyšují a spalují stará traumata, omezení, strachy, bloky. Vyšší vždy přepisuje nižší.
Dostáváme se do mnohem vyšších sfér sebe sama a možností tvorby reality nad kterými se tají dech.

Téměř 20 let jsem poctěna dotýkat se svým srdcem srdcích druhých lidí, podpořit je v rozpouštění toho, co je trápí, bolí a omezuje.
To čeho bývám svědkem posledních pár měsíců vysoce převyšuje mou dosavadní práci.
Lidé už nechtějí řešit, co se stalo v jejich rodech.
Chtějí zpět svojí sílu, svou celistvost, své skutečně svobodné sebevyjádření.
Posbírávají svá stará zraněná rozštěpená já a vkládají je do proudu vysokých vibrací, která je obklopují, prostupují, uzdravují.
Vkládají se do sebe sama ve vyšších sférách své multidimenzionality.
Stále více a častěji se nacházejí ve svých srdcích-v místě svrchovaného vedení sebe sama.
Role oběti se rozpouští a lidé si plně uvědomují svou roli spolu-tvůrce a zodpovědnost za své tvoření.

Je nás mnoho, kteří kráčíme cestou srdce. A ať se známe osobně a nebo ne, víme o sobě.
Podporujeme se září našich srdcí, pohledem, informací, dotekem, pomocí.
Držíme se vzájemně kolem ramen.
A jestli se někomu podlomí kolena, druzí stojí pevně a svou pevností a láskou ho podrží.
Jsme omýváni milostí.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky