POSVÁTNÉ RITUÁLY - ZRCADLENI

vnější svět zrcadlí stav našeho nitra
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

POSVÁTNÉ RITUÁLY

RITUÁL je slavnostní obřad mimořádné síly. Slouží k uctění významného mezníku v životě člověka nebo cyklu přírody  v posvátném prostoru.
Rituály existovaly po celou lidskou historii ve všech kulturách.

My jsme si dnes v širší společnosti  z rituálů ponechali svatbu a pohřeb, výjimečně křtiny. A také oslavu narozenin, maturitní ples, promoci.
Možná máme drobné rituály všedního dne.

Zastavení, vnímání a uctění významných přechodových momentů nám chybí a my se k nim dnes postupně navracíme.

Rituálem se tvoří prostor, ve kterém vnímáme napojení na přesahující sílu, která nás doprovází a podporuje.
Jsou to hluboké okamžiky uvědomění, podpory, vděčnosti, dojetí.

Rituál nám pomáhá přijmout  významné změny v životě, oslavit další etapy, přivítat nové lidi, události a kvality do života.
A také se rozloučit s tím, kdo z našeho života odchází a i s tím, co již nechceme nebo nepotřebujeme.

RITUÁL MENARCHÉ
Rituál menarché je uctění a oslava významného mezníku přechodu dívky v ženu v bezpečném, přijímajícím prostoru.
Menarché - první menstruace v životě dívky je přelomový bod, kdy příroda dává dívce zprávu, že vstoupila do zázračného období plodnosti.

Bývá pro dívky v čase první menstruace.

Může být velmi intimní jen s maminkou dívky nebo i v žensko dívčím kruhu se vzájemným sdílením.
Dívka vstupuje do kruhu žen, je přijata ostatními ženami, stává se jednou z nich.
Od tohoto okamžiku již není dítětem, patří mezi ženy a má jejich podporu.
Vstupuje do další etapy svého života.
Je usazena na místo, kde je jí projevena úcta, která podrthuje její krásu a hodnotu.
Dívce se přinášejí dárky symbolicky spjaté s menarché.
Sdílejí se zkušenosti a vyprávějí příběhy.


Dostalo se vám k první menstruaci něco výjimečného, krásného, oslavujícího?
Připravila vás maminka nebo jiná moudrá žena na proměny  dívčího těla a psychiky i energie během měsíčního cyklu?
Dostalo se vám doporučení a rad, jak spolupracovat se svou cykličností?
Měla jste v mamince a ženách v nejbližším okolí vhodnou inspiraci, jak s ženským cyklem žít?
Mohla jste otevřeně klást otázky a svobodně sdílet své nové zkušenosti s dospělou blízkou ženou?
Doprovázel váš přechod z dívky v ženu pocit, že měsíční krvácení je velký dar,  který pomáhá hlouběji vtáhnout vaši pozornost do svého těla,
přijmout a spolupracovat se svým tělem, vážit si více sebe sama? Anebo stud, odpor, strach, někdy bolest dokonce, že se jedná o tiché a i špinavé téma?
Vnímala jste s důvěrou, že se pomalu začíná přibližovat možné partnerství a sexuální život?

Málo z žen, měly příležitost uctivým způsobem přivítat menarché.
Je možné si dopřát uzdravení, uctění a oslavu i v dospělém věku zpětně.
Bývá to krásný, očistný a hluboký zážitek.

PŘEDPORODNÍ RITUÁL
Obřad před největším tvůrčím činem na Zemi - darování nového života.
Uctění, podpora, opečovávání, plná pozornost, posilnění, obdarovávání a požehnání ženě před tím, než daruje nový život.
Bývá to krásné silné dojemné.

SVATEBNÍ RITUÁL
Pro páry, které si přejí prožít svůj den a projít obřadem jim ušitým na míru s důrazem na jejich hodnoty a priority.
Velmi pečlivá a individuální příprava pro každý pár.
Je možné spojit po předchozí domluvě svatební rituál a obřadem oddávajícího úředníka či kněze nebo
vytvořit samostatný svatební rituál.
Bývají to překrásné dojemné i humorné chvíle s přesahující energií, které si svatebčané nesou v sobě celý život.

POŽEHNÁNÍ NAŠIM RODŮM
POŽEHNÁNÍ NAŠIM PARTNERSKÝM VZTAHŮM

Při své konstelační práci očišťuji jednotlivce a rody a
tím uvolňuji místo esenci.
Při rituálu aktuálními trasformačními technikami výrazně
navýšíme své vibrace, rozšíříme své vědomí, propojíme se
s esencí, kterou cíleně pošleme našim rodům a v druhém
semináři ji darujeme našim partnerským vztahům.
Je to nádherný dar s obrovkými účinky.

VĚDOMÉ SPOLUTVOŘENÍ - MANIFESTACE SRDCEM
Je rozdíl mezi tvořením z mysli (nástrojem duality) a
manifestací srdcem?

5-ti dílný cyklus  víkendových seminářů:
1. úlevné bezvýhradné přijetí sebe sama
2. otevření se do svobody odevzdáním lpění a připoutaností
3. spojení se s naším nejvyšším snem
4. otevření tvořivého prostoru neomezené manifestace
5. magnetizování srdcem v lásce a otevřenosti

Seminář doprovází rituál posvátné geometrie - vysokovibrační
tranformační prostor k umocnění jednotlivých témat.Posvátné rytuály menarché, předporodní a svatební probíhají na individuální přání.
Termíny dalších rituálů pravidelně vypisuji a pořádám většinou v Praze.
Máš zájem o zaslání termínů a blížších informací?

ANO, MÁM ZÁJEM.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky