ŽIVLY - ZRCADLENI

vnější svět zrcadlí stav našeho nitra
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

ŽIVLY

BLOG
LIDSKÉ TĚLO, VĚDOMÍ A ŽIVLY
Přejete si umět realizovat své sny a nápady, prosadit se, být vidět,
nadlehčit či prohloubit svůj život, zjemnit či zharmonizovat svůj svět?

To a mnoho dalšího rozvíjÍme na semináři

STVOŘENI ZE ŽIVLŮ

"Žijeme ve fyzickém světě, v němž se dějí věci kombinací přičin a následků.
Výhonek rostliny může vyklíčit jedině díky semínku, vodě, slunečnímu záření
a zemině bohaté na výzivné látky. Bez KOMBINACE TĚCHTO ELEMENTŮ
by si nikdy neprorazil cestu půdou. Také ČLOVĚK KE SVÉMU ÚSPĚCHU
POTŘEBUJE SPRÁVNOU KOMBINACI ELEMENTŮ, aby podpořil svou duševní sílu.
Jeho víra je tím hlavním elementem."
Dalajlama
ZEMĚ

Vyvážení:
Disponuješ kvalitami jako je
stabilita, jasnost, strukturovanost.
Stojíš nohama pevně na zemi.
Jsi praktický a spolehlivý.
Nápady, sny, vize jsi schopen realizovat
a přeměnit v čin.
Svět vnímáš přes fyzické tělo.

Přebytek:
Můžeš mít méně fantazie,
někdy být více opatrný,
menší schopnost se nadchnout.

Nedostatek:
Můžeš se vznášet nad zemí,
snílkovství může převážit praktičnost,
obtížněji přeměňuješ
sny a vize v čin.
VODA

Vyvážení:
Jsi emocionální, soucítící a milující.
Snadno vyjadřuješ náklonnost.
Máš bohatý citový život.
Tvé fantazie, sny a vize sytí
tvůj vnitřní život.


Přebytek:
Snílkovství a fantazie může
převážit praktický život.

Nedostatek:
Můžeš mít chladné myšlenky,
být přísný a nesmlouvavý.
Empatie a laskavost nepatří
mezi tvou doménu.


VZDUCH

Vyvážení:
Daří se Ti v duševní práci, poznání a komunikaci.
Dobře plánuješ, myslíš a komunikuješ.
Máš dobrou paměť.
Lehkost a pohyb je tvé motto.


Přebytek:
Můžeš být lehkovážný,
přelétavý a hloubka ti nic neříká.

Nedostatek:
Někdy si připadáš těžkopádný,
obtížněji formuluješ své myšlenky.
Tíha a váha života na tebe přílíš
doléhá.
OHEŇ

Vyvážení:
Nadšení a optimismus je tvůj
životní elixír.
Jsi vůdčí osobnost a dokážeš
ostatní nadchnout i vést.
Činnost je tvůj život.

Přebytek:
Můžeš být netrpělivý,
prchlivý i nepraktický.
Nesnášíš překážky a
odkládání.
Často se vydáváš
z posledního.

Nedostatek:
Obtížnější se prosazuješ
a někdy můžeš mít pocit,
že nejdeš vidět.
Šeď a nuda někdy
provází tvé dny.
ESENCE

Vyvážení všech živlů a plný rozkvět každého z nich připomíná princip zámku a klíče.
Máte klíč k pokladnici své duše a ke dveřím skutečného domova.

Esence spojuje všechno, co se vychýlilo z rovnováhy a oddělilo se.
Pokud jste prostoupene esencí, vnímáte proud života a máte velkou ochotu
a důvěru nechat se jim nést.
Máte napojení na vyšší vedení a moudrost.
Váš život proudí na vlnách vědomí, které proniká vším a lásky, která je.

Vyšší principy mohou měnit nižší úrovně.
Vyšší vibrace přepisují nižší.
Chcete-li dospět k opětovnému uzdravení, požehnání a štěstí použijte nejvyšší proti nejnižšímu.
Je potřeba používat v rovnováze srdce, rozum, duši a ducha.
Klíč k tvoření máte v srdci.

Posvátná geometrie
vytváří jasné, vysoce vibrující a strukturované zprávy.
Je to matrice veškerého tvoření ve vesmíru tj. i na Zemi.
Když se utvářela naše těla v těle našich matek jako první při dělení buněk
vznikají obrazce posvátné geometrie.
Jsme z ní utkaní.
Vše je tvořeno energií převedenou do formy (in-forma-ce).
Posvátnou světelnou energií je tvořeno vše v různých rozmanitých tvarech (i lidských těl) nesoucí
specifické informace, ve kterých je stále přítomno pole jednoty.

Posvátný znamená celistvý, kompletní, zdravý.
Pod všemi vrstvami našich osobních či kolektivních zranění se nachází
komletní zdravé tudíž posvátné lidství.
Dochází k tomu skrze uznání, lásku a respekt.

Rituály posvátné geometrie mají schopnost svou koncentrací připomenout
poškozeným energetických struktrurám jejich dokonalost (tj.zdraví, plnost, celistvos, lásku) a tím vyléčit staré rány.
K obnově žádoucího zdravého ideálního stavu dochází tím, že se vystaví těmto kvalitám v jejich plnosti.
Vyšší vibrace přepíší nižší.
Je to stejné jako když v noci po rozsvícení světlo rozpustí tmu.
Upřednostníme energii, stav, vibrace, do nichž se chceme navrátit.
Pokud naše světlo září může zažehnout všechna ostatní světla.
Metatronova krychle
zahrnuje posvátnou geometrii v její celistvosti.
Posvátná geometrie je klíčem k uzravení na buněčné úrovni.
Připomíná nám naši tvořivou sílu.
Spojuje nás s našimi božskými kořeny.

Nejvyšší anděl zformoval z věčného světla
své duše krychli dokonalé energie
a rovnováhy všech sil a jednot ve vesmíru.

Vede nás zde na Zemi k
sebe vědomí
sebe hodnotu
sebe poznání
zplnomocnění sebe sama
odpovědnost za sebe sama
sebe lásce

"Dítě, které se bojí tmy, rádi ukonejšíme.
Horší je to, když se dospělí bojí světla."
Platon


Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky