RODINNÉ KONSTELACE - ZRCADLENI

vnější svět zrcadlí stav našeho nitra
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

RODINNÉ KONSTELACE

SYSTEMICKÉ KONSTELACE
RODINNÉ KONSTELACE

Harmonizují vztahy v rodině.
Pracují s našimi kořeny - naší původní rodinou a celým rodem.
Historie naší původní rodiny má na nás velký vliv.  Je naší součástí.
Ovlivňuje nás dokonce i to, o čem nevíme.

Na cestě za našim osobním růstem a vnitřní svobodou můžeme každý sám za sebe ujít kus cesty.
Dříve či později však zjistíme, že už sami za sebe víc nezmůžeme a uvědomíme
si, že jsme součástí většího celku, který se řídí svými zákonitostmi a my jsme
tomuto celku podřízení a jsme jednou z mnoha jeho částí.
Konstelace odhalují události naší minulosti i dávné minulosti našich předků, kde
došlo k tak náročným událostem a okolnostem života, že je předci nedokázali
přijmout, potlačili je, "zametli pod koberec", vytěsnily a tím se
odklonily od proudu lásky.

Rodinný systém v rámci zachování rovnováhy přenáší nevyřešené nepřijaté
záležitosti z minulosti na mladší generace - na děti.
A my jsme děti bez ohledu na náš věk. Na vědomé úrovni o tom
nemusíme vůbec vědět. Potom se stává, že přes vysokou inteligenci i dosažené
vzdělání se nemůžeme v některé oblasti našeho života "hnout z místa".
Můžeme si všimnout, že opakujeme vzorce a nevýhodné programy našich rodičů a prarodičů.
Bert Hellinger tento fenomén nazývá svědomí rodu.
Rodinné konstelace nám mohou pomoci zhojit rány, které nám předali naši předci.
Jsou to zranění, která jsme po předcích převzali a nevědomě je předáváme těm nejcenějším - našim dětem.

Všichni si přejeme žít v lásce a harmonických vztazích.
Konstelace se nám nabízí jako jedinečná metoda, která nám pomáhá uvolnít
zátěž z minulosti a otevřít se svobodné budoucnosti.

"RODINNÉ KONSTELACE NÁM UKAZUJÍ NEJENOM NAŠI SVÁZANOST,
ALE TAKÉ NAŠI VOLNOST."                                          B. Hellinger


Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky