POHYBY DUCHA - ZRCADLENI

vnější svět zrcadlí stav našeho nitra
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

POHYBY DUCHA

SYSTEMICKÉ KONSTELACE


POHYBY DUCHA

Nejrozvinutější a nejhlubší forma konstelací.
Vyžaduje velký stupeň bdělosti
v přítomném okamžiku,
vysokou míru důvěry, ochotu a odvahu odevzdat se
přesahující moudrosti a síle.
Při pohybech ducha nás uchopí síla, která nás vede.
Není s ničím srovnatelná,
je povznášející, podporující a spojující.
Dotýká se nejhlubší niternosti člověka.
Je to táž síla, která otevírá pupen v plný květ.
Je to uzdravující síla, která nás hluboce naplňuje a činí celistvými.
Je uchvacující a extatická.
Vede nás k hlubokému propojení se sebou samými a s celkem.
Účastníci konstelace pociťují velikou
úlevu, naplnění, hluboký smysl, smíření, celistvost.
Často zakončují takovou konstelaci v hlubokém
záklonu, s otevřenou srdeční oblastí
s rukama nad hlavou a já slýchávám:
„To je ono, to jsem si vždy přál, proto jsem přišla…“
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky